Hvad er en entreprenør?

Hvad er en entreprenør?

En entreprenør er en person eller firma, som der oftest løfter en bred vifte af opgaver og special opgaver indenfor entreprenørfaget. Entreprenørfirmaet påtager sig at udføre en nøje beskrevet arbejdsopgave – en entreprise eller rettere, eksternt arbejde, som entreprenøren udfører for andre.

En entreprise er en aftale, som der ofte bliver udarbejdet mellem en entreprenør eller håndværker og en bygherre om opførsel af bygninger og anlæg til en aftalt pris.

Entreprenører kendes mest fra bygge- og anlægsbranchen, hvor entreprenørfirmaets typiske fagområder omhandler kloakarbejde, fjernvarme, jordarbejde, anlægsarbejde, murerarbejde, opførsel af bygninger, nedbrydning af bygning og meget mere.

Hvis du gerne vil vide mere omkring et firma, som der kan udføre disse former for entreprisearbejde, så kan du finde en entreprenør her.

Hvad laver en entreprenør?

Som tidligere beskrevet, så udfører en entreprenør en lang række arbejdsopgaver indenfor bygge- og anlægsbranchen. Her vil vi give en uddybende beskrivelse af hvad de forskellige fagområder omhandler.

Læs også: Hvilket gulv tilbud skal man vælge?

Kloakarbejde

Når en entreprenør udfører kloakarbejde, så vil arbejdet typisk omhandle nye afløbsinstallationer, eller for eksempel udvidelse af kloaksystemet. Samtidig så omhandler kloakarbejdet også mindre opgaver som rensning af kloakanlæg og TV-inspektioner for både at identificere samt udbedre brud på kloaknettet.

Indenfor fagområdet kloakarbejde udfører entreprenøren også korrekte håndtering og bortledning af spildevand, og sikring af, at alting ender i de rigtige rør. For at det hele kan ende i de rigtige rør, så er det samtidig vigtigt i forbindelse med kloakarbejde, at entreprenøren sørger for at der ikke er fremmedlegemer i kloakken, så den ikke stopper til, og så der altid er fri passage.

Fjernvarme

Når en entreprenør udfører aktiviteter som fjernvarme, så spænder fjernvarmeteknik sig over en bred vifte opgaver, for at dække forsyningskæden. Arbejdet omhandler blandt andet jord- og rørarbejde, anlæg, jordledninger, at opføre pumpe- og veksler stationer så hele fjernvarme forsyningsleddet dækkes.

Om fjernvarme kan det nævnes, at det er et system til distribution over afstand af varme til enten varmeproduktion eller -opsamling til bygninger, som har et centralvarmeanlæg. Distributionen af det varme vand sker i isolerede rør af alle demensioner.

Læs også: Hvad er et typehus?

Jordarbejde

Indenfor jordarbejdet, vil arbejdsopgaver typisk dække over jordflytning, byggemodning, hvor der for eksempel kan nævnes sandpude. Samtidig så dækker jordarbejdet også over miljøoprensning og deponering. I forbindelse med opførelsen af nye byggerier og projekter omhandle jordarbejdet også afrømning af jord for kommende byggegrunde og veje, samt håndtering og bortskaffelse af overskudsjord, udgravning til veje og stier m.m.

Anlægsarbejde

Anlægsarbejde er populært fortalt byggearbejde, der foregår i terrænet – på jorden eller i jorden. Anlægsarbejde omhandler både fagområder såsom kloakarbejde, dræningsarbejde, tunnelarbejde, brolæggere, vejasfaltører. Anlægsarbejde omhandler også opgaver såsom udformning af parkanlæg, golfbaner , indretning af haver m.m.

Murerarbejde

Entreprenørarbejdet omhandler også fagområdet murerarbejde, hvor murerarbejdet kan være af forskellige typer projekter og opgaver. Opgaver kan for eksempel omhandle nybyggeri, tilbygninger til eksisterende byggerier eller større og mindre ombygninger. Murerarbejdet kan samtidig også omhandle nedrivning af udtjent byggerier, hvor formålet måske er at bygge på ny.

Kategori: Huset inde og ude