PCB-sanering

PCB – Giften gemmer sig under overfladen

Har du planer om at renovere dit gamle hus, kan der gemme sig ubehagelige overraskelser under overfladen. Måske er dit hus konstrueret af materialer fyldt med giftstoffer som PCB. Er det tilfældet, kræver det handling.

Hvad er PCB?

Polyklorerede bifenyler eller bare PCB er en af verdens farligste miljøgifte, som kan gemme sig rundt omkring i byggematerialer og skade både mennesker og miljøet. PCB er ikke et enkelt stof, men der findes derimod 209 forskellige typer af PCB. Stofferne specielt kendt for sin store isoleringsevner, hvorfor man specielt finder det farlige stof i bygninger, der enten blev nyopført eller renoveret i perioden 1950-1977. I slutningen af 1960’erne blev det klart, at materiale med PCB kunne være skadeligt, og derfor blev det forbudt at producere og importere produkter indeholdende PCB.

Hvor findes PCB?

PCB kan forekomme i mange forskellige bygninger, såfremt de er opført eller renoveret i perioden 1950-1970’erne. Der er således både fundet tilfælde med PCB i alt lige fra almindelige huse til dagsinstitutioner og sygehuse. PCB blev blandt andet anvendt i maling, men risikoen for at finde PCB er specielt stor i forbindelse med elastiske fugematerialer omkring døre og vinduer. Det var i særdeleshed stoffets evner til at blødgøre, der var årsagen til, at PCB blev anvendt i fugemasser.

Hvilke skader kan PCB medføre?

PCB kan både være skadeligt for mennesker og miljø, og derfor er det nødvendigt at skride til handling, hvis man befinder sig i bygninger med høj koncentration af PCB. Problemet med PCB er, at det er meget langtidsholdbart og yderst svært at nedbryde. Samtidig kan det være vanskeligt at dokumentere forekomsten af PCB, da stoffet hverken er til at se eller lugte. Derudover kan man ikke uden videre konstatere, om eksempelvis beton eller fuger har en høj koncentration af PCB, da mængden af giftstoffet i den pågældende periode varierede meget. PCB kan indoptages gennem indånding, gennem huden eller via mad og drikke, og det kan få store fysiske konsekvenser at indoptage PCB. Således kan stoffet både være kræftfremkaldende, virke forstyrrende på hormonbalancen og nedsætte forplantningsevnen.

Hvordan fjerne man PCB?

PCB er meget svært at nedbryde, og stoffet spredes nemt. Der er ting, som man selv kan gøre for at bringe koncentrationen af PCB ned. Det kunne eksempelvis være forbedret rengøring eller øget ventilation. Men står man foran en renovering eller en nedrivning af huset, kræver det professionel assistance fra et firma, der specialiserer sig i PCB sanering. Bortskaffelse af PCB kræver nemlig de helt rigtige remedier, godkendte certifikater og ikke mindst den optimale viden om stoffet. Det kræver derfor en grundig screening af materialerne for at fastslå, om der forekommer PCB. Materialer med PCB er farligt affald, og derfor skal det bortskaffes efter forskrifterne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori: Huset inde og ude