Rådgivning

Nabohjælp – Hvad er nabohjælp?

Hvad er nabohjælp? Den mest grundlæggende tanke omkring nabohjælp er, at beboerne i et bestemt område engageres for at minimere…