Skilsmisse deleordning

Skilsmisse – når børn får flere hjem

Det kan ofte være svært at blive enige om hvilken deleordning, der er den bedste for børnene i forbindelse med skilsmisse. Tiden før, under og efter skilsmissen kan være yderst følelsesmæssigt krævende og konfliktfyldt – både for jer voksne, og ikke mindst for jeres børn. Den følelsesmæssige turbulens gør det svært at bevare klarheden og tage de rigtige beslutninger.

Sæt jer selv på standby

Det vigtigste er selvfølgelig, at finde den løsning som gavner barnet mest muligt. Men det kan være svært at vurdere, fordi de voksne let kommer til at blande egne følelser ind i vurderingen. Det handler derfor først og fremmest, for jer voksne, om at sætte jeres egne følelser på ”standby” når I vurderer barnets behov. Og dét er lettere sagt end gjort, netop fordi I sandsynligvis begge efter al sandsynlighed har mange følelser i klemme på området – hvilket er helt naturligt, helt okay og ikke noget I behøver at ændre. I stedet for at prøve at ”fjerne” jeres følelser på området, så skal I gøre jeres ypperste for at rumme dem. For kun sådan vil I kunne evne, at sætte jeres egne følelser så meget på standby, i så høj grad, at I for alvor kan vurdere barnets behov.

Lyt til barnet

Når I mærker, at I kan sætte jeres egne følelser på standby, er I klar til at tage en snak med barnet. Dette forudsætter selvfølgelig, at barnet har nået en alder hvor det er i stand til at give udtryk for sine følelser omkring en deleordning. Her er det vigtigt, at I fortæller barnet at alle følelser er ok. Det kan være hårdt, at høre barnets følelser, men det er her I må evne, at tilsidesætte jer selv. Barnet fortæller måske, at det hellere vil være hos den ene forælder end den anden. Eller at han/hun slet ikke vil være med til, at I går fra hinanden. Og så er det vigtigt, at I husker jer selv på, at alle følelser er ok, så I kan formidle det til jeres barn. Det giver barnet en tryghed, som gør det lettere at håndtere situationen og de mange ubehagelige følelser.

Fortæl barnet, at I godt kan forstå, at han/hun føler som hun gør. Men fortæl også, at det i sidste ende er jer der tager beslutningen. Det er nemlig vigtigt, at jeres barn ikke føler at han/hun har ansvaret.

Når gode intentioner ikke er nok

Trods gode intentioner, oplever I måske, at situationen går i hårdknude og at I ikke kan nå frem til en fælles løsning. Afhængig af jeres konkrete problemstilling, kan det derfor blive nødvendigt at inddrage en psykolog, en advokat, eller en anden ekstern rådgiver. Eksempelvis kan Bale Advokatfirma, som er beliggende i Herning, hjælpe med de juridiske aspekter af problemstillingen. Det kan eksempelvis handle om dine muligheder og rettigheder som bopælsforælder eller samværsforælder. En psykolog derimod, kan støtte børn og voksne i, at komme ”hele” igennem skilsmisse og valg af deleordning. En psykolog kan også hjælpe jer med, at finde en fælles løsning, ved at se mere objektivt og professionelt på situationen. Det objektive blik udefra, er måske netop det der skal til, for at I når frem til barnets egentlige behov uden at lade vurderingen farve af jeres egne følelser.

Kategori: Tøj og beklædning